پاورپوینت شهرها و شهركهاي جديد - 200 اسلاید

پاورپوینت شهرها و شهركهاي جديد - 200 اسلاید

پاورپوینت شهرها و شهركهاي جديد -  200 اسلاید

پاورپوینت شهرها و شهركهاي جديد

پاورپوینت شهرها و شهركهاي جديد

پاورپوینت شهرها و شهركهاي جديد

پاورپوینت شهرها و شهركهاي جديد

 

این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.

طرح درس :

  1. پيدايش و سير تحول شهرهاي جديد با بيان تعاريف و مفاهيم آن
  2. سابقه شهرهاي جديد و نظريه هاي آن
  3. طبقه بندي شهرهاي جديد
  4. تجربه كشورها و نظام هاي مختلف در احداث شهرهاي جديد
  5. مطالعه وضعيت نظام شهري و شهرهاي جديد ايران

 

پاورپوینت شهرها و شهركهاي جديد

 

پاورپوینت شهرها و شهركهاي جديد

 

 

شهر و نظريه هاي اجتماعي

تحولات اقتصادي – اجتماعي قرون هيجدهم و نوزدهم ، كلانشهرها ، شهر – ناحيه ها و مجتمع هاي عظيم را به وجود آورد. در اين زمان با گسترش شاهراهها، اختراع ها، تمركز صنايع، مهاجرت هاي روستايي، تراكم جمعيت و آلودگي، دگرگوني هاي اساسي در ساختار و بافت شهرها به وجود آمد، بدين ترتيب نظمي كه در دوره هاي پيش حاكم بود از بين رفت و عملكرد شهر دگرگون و انقلاب صنعتي بر شهر مسلط شد.

در اين زمان و همچنين پس از قرن بيستم نظريه هاي متعدد شهري و طرحها و الگوهاي مختلفي براي ساماندهي فضايي شهرها به خصوص شهرهاي بزرگ ارائه مي شود تمام اين نظريه ها بر بي نظمي و آشفتگي شهر صنعتي تأكيد و نوعي آمايش شهر صنعتي را پيشنهاد مي كنند. از جمله اين نظريه ها و مكاتب، مي توان به مكاتب آرمان گرايي و اصلاح گرايي در پيش از قرن بيستم و مكاتب فرهنگ گرايي، شيكاگو، طبيعت گرايي ، فن گرايي و فلسفه گرايي در قرن بيستم اشاره كرد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت شهرها و شهركهاي جديد است

برای دانلود کل پاورپوینت شهرها و شهركهاي جديد از لینک زیر استفاده کنید:


خرید آنلاین